Certifikata dhe Raporti i Testit

Certifikata e Sistemit të Menaxhimit Mjedisor


Certifikata e provës ndaj shpërthimit të pajisjes mbushëse të gazit natyror të montuar në rrëshqitje


Certifikata e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Shëndetit në Punë


Patenta për rezervuarin me vakum


Patenta e pompës së pistonit me presion të lartë


Licenca e projektimit të enës nën presion A1A2


Certifikata e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë